+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

Traffic lights test

 • Światło zielone - kategoria pierwsza
  1
  Ocena bardzo dobra
  10%
  Bez wad/błędów. Tłumaczenie nie wymaga wprowadzania korekt lub weryfikator wprowadza nieznaczne poprawki mające na celu udoskonalenie dobrze wykonanego tłumaczenia.
  Ocena dobra
  Do 30%
  Wady/błędy nieistotne dla poprawności tłumaczenia i właściowości rozumienia treści tłumaczenia. Tłumaczenie może zostać wydane klientowi jako wyrób zgodny z wymaganiami jakościowymi oraz ze specyfikacją klienta.
 • Światło żółte - kategoria druga
  2
  Ocena dostateczna
  Do 60%
  Wady/błędy istotne, lecz nie mające wpływu na poprawne rozumienie przetłumaczonego tekstu. Tłumaczenie wymaga korekt, które mają na celu naprawę wad polegających np. na wadliwej interpretacji, wadliwej gramatyce, interpunkcji, wielokrotnym powtarzaniu tego samego błędu, błędnych danych, braku zgodności z realiami języka docelowego, a także na niezastosowaniu się do specyfikacji przedstawionej przez klienta, wewnętrznych zaleceń itp.
  Ocena mierna
  Do 80%
  Wady błędy istotne, mające wpływ na poprawne rozumienie przetłumaczonego tekstu. Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty i potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.
 • Światło czerwone - kategoria trzecia
  3
  Ocena niedostateczna
  Do 100%
  Wady/błędy krytyczne, dyskwalifikujące. Tłumaczenie wymaga gruntownej korekty lub ponownego tłumaczenia. Tłumaczenie nie może zostać wydane klientowi bez odpowiedniej korekty lub bez ponownego tłumaczenia oraz potwierdzenia, że wady tłumaczenia zostały skutecznie usunięte.

 

Szybka
wycena
Zapytanie zostało pomyślnie wysłane.