Tłumaczenia ustne

 

Tłumacze SOWA LLC SP. K. to wysokiej klasy specjaliści obsługujący różnego rodzaju wydarzenia, w tym konferencje i szkolenia, zgromadzenia zarządów, rad nadzorczych i in., a także spotkania i negocjacje handlowe oraz inne spotkania okolicznościowe.

Tłumaczenie
konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to metoda komunikacji polegająca na tym, że tłumacz najpierw słucha wypowiedzi mówcy, a następnie mówca przerywa i pozwala tłumaczowi przetłumaczyć wypowiedziane przez siebie zdania. Tłumaczenia konsekutywne najczęściej wykorzystywane są podczas spotkań biznesowych.

Szeptane
symultaniczne

W tym przypadku tłumacz znajduje się w specjalnej kabinie, w której słucha i w tym samym czasie tłumaczy wypowiedzi mówcy. Każdy uczestnik spotkania może w czasie rzeczywistym usłyszeć tłumaczenie przez słuchawki. Tłumaczenia symultaniczne są zawsze wykonywane w parach dwóch tłumaczy i sprawdzają się najlepiej w wydarzeniach o dużej liczbie uczestników.

Niezmiernie ważnym elementem tłumaczeń ustnych jest wsparcie udzielane przez klienta.

 

Klient jest zobowiązany do dostarczenia tłumaczowi – w terminie umożliwiającym przygotowanie się do tłumaczenia – kompletu materiałów (program zajęć, lista uczestników, porządek obrad, sprawozdania, referaty, wnioski, materiały pomocnicze). Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli nie otrzymał materiałów umożliwiających przygotowanie się do wykonania pracy.

 

Tłumacz może także odmówić tłumaczenia w przypadku niezapowiedzianej zmiany trybu jego pracy (np. symultaniczne [w tym szeptane] zamiast konsekutywnego).

 

Ustawienie kabin musi zapewnić tłumaczowi optymalną widoczność sali, mówców oraz wyświetlanych materiałów. Kabiny i aparatura do tłumaczenia symultanicznego powinny być zgodne z normą ISO 4043. Przed rozpoczęciem tłumaczenia tłumacze powinni zapoznać się z obsługą sprzętu, na którym pracują. Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli nie są zapewnione prawidłowe warunki wykonywania tłumaczenia (np. odpowiednia jakość dźwięku).

 

Tłumaczenie materiałów filmowych podczas konferencji wymaga uzyskania uprzedniej zgody tłumacza oraz podłączenia dźwięku bezpośrednio do słuchawek tłumacza. Tłumacz może odmówić tłumaczenia takich materiałów, jeśli nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z nimi lub jeśli nie otrzymał ich transkryptu.

Mamy zaszczyt pracować m.in. dla marek