+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

Tłumaczenia ustne

Mamy wiele do powiedzenia

Tłumacze DOMU TŁUMACZEŃ SOWA to wysokiej klasy specjaliści obsługujący różnego rodzaju wydarzenia, w tym konferencje i szkolenia, zgromadzenia zarządów, rad nadzorczych i in., a także spotkania i negocjacje handlowe oraz inne spotkania okolicznościowe.

Tłumaczenie konsekutywneŸ oznacza metodę komunikacji, kiedy tłumacz najpierw słucha wypowiedzi mówcy, a następnie mówca przerywa i pozwala tłumaczowi przetłumaczyć wypowiedziane przez siebie zdania.

Szeptane tłumaczenie symultaniczne Ÿpolega na tym, że tłumacz znajduje się obok uczestnika spotkania i tłumaczy dla niego szeptem symultanicznie, nie zakłócając ciszy lub atmosfery spotkania i nie zagłuszając mówcy.

Tłumaczenia symultaniczne kabinowe Ÿ- tłumacz znajduje się w kabinie dźwiękoszczelnej, w której – obsługując konsolę tłumacza – słucha i równocześnie tłumaczy wypowiedzi mówcy. Tłumaczenie dochodzi do wszystkich uczestników spotkania, którzy wyposażeni są w słuchawki. Podczas takiego tłumaczenia tłumacz pracuje zwykle z tłumaczem asystentem. W przypadku bardzo skomplikowanych zadań lub pracy przekraczającej 8 godzin skład zespołu tłumaczy należy zwiększyć do trzech osób. Tłumaczenie odbywa się na język, który dla tłumacza jest językiem ojczystym. Można też wykorzystać funkcję RELAY, czyli przekaz tłumaczenia do kabin innych tłumaczy. Wówczas tłumaczenie może odbywać się z języka źródłowego przez język pośredni na język docelowy.

Niezmiernie ważnym elementem tłumaczeń ustnych jest wsparcie udzielane przez klienta.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia tłumaczowi – w terminie umożliwiającym przygotowanie się do tłumaczenia – kompletu materiałów (program zajęć, lista uczestników, porządek obrad, sprawozdania, referaty, wnioski, materiały pomocnicze). Tłumacz ma prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli nie otrzymał materiałów umożliwiających przygotowanie się do wykonania pracy.

Tłumacz może odmówić tłumaczenia w przypadku niezapowiedzianej zmiany trybu jego pracy (np. symultaniczne [w tym szeptane] zamiast konsekutywnego).

Ustawienie kabin musi zapewnić tłumaczowi optymalną widoczność sali, mówców oraz wyświetlanych materiałów. Kabiny i aparatura do tłumaczenia symultanicznego powinny być zgodne z normą ISO 4043. Przed rozpoczęciem tłumaczenia tłumacze powinni zapoznać się z obsługą sprzętu, na którym pracują. Tłumacze mają prawo odmówić tłumaczenia, jeżeli nie są zapewnione prawidłowe warunki wykonywania tłumaczenia (np. odpowiednia jakość dźwięku).

Tłumaczenie materiałów filmowych podczas konferencji wymaga uzyskania uprzedniej zgody tłumacza oraz podłączenia dźwięku bezpośrednio do słuchawek tłumacza. Tłumacz może odmówić tłumaczenia takich materiałów, jeśli nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z nimi lub jeśli nie otrzymał ich transkryptu.

Szybka
wycena
Zapytanie zostało pomyślnie wysłane.