+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

Tłumaczenia pisemne

Wszystkie języki w jednym DOMU

DOM TŁUMACZEŃ SOWA oferuje specjalistyczne tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze, finansowe, marketingowe, naukowe i wiele innych:

w tym:

oraz usługi dodatkowe związane z tworzeniem i przetwarzaniem tekstów, opracowywaniem glosariuszy i baz pamięci oraz obróbką graficzną i przygotowaniem opracowań do druku.

Obliczenie kosztu tłumaczenia
Podstawą obliczenia kosztu usługi jest przetłumaczony tekst, tj. liczba stron rozliczeniowych lub wyrazów.

Strona rozliczeniowa
W przypadku tłumaczeń zwykłych strona rozliczeniowa obejmuje 1500 znaków ze spacjami, natomiast w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego). Znak to każda litera, cyfra, znak interpunkcyjny, spacja między wyrazami itd. Ważną kwestią jest to, iż rozliczeniu podlega tekst w języku docelowym, czyli po przetłumaczeniu. W przypadku dokumentów elektronicznych zapisanych w edytowalnym formacie, np. Word, łatwo można sprawdzić liczbę znaków w całym dokumencie, używając dostępnej tam funkcji obliczania statystyki znaków. Jeżeli dokument dostępny jest w formie nieedytowalnej lub drukowanej, wówczas szacunkowo określa się ilość tekstu zawartego w dokumencie.

W opcji „1500 znaków ze spacjami” obliczenie liczby stron rozliczeniowych przebiega w następujący sposób: jeżeli dokument po przetłumaczeniu zawiera np. 50.000 znaków ze spacjami, a jedna strona rozliczeniowa liczy 1500 znaków ze spacjami, całkowitą liczbę znaków dzielimy przez 1500, aby otrzymać dokładną liczbę stron rozliczeniowych. W tym przypadku jest to 50.000/1500 = 33,33 strony. Liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę do połowy strony, czyli w powyższym przykładzie byłoby to 33,5 stron rozliczeniowych.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych liczbę stron rozliczeniowych otrzymujemy, dzieląc całkowitą liczbę znaków przez 1125, a minimalna liczba stron zawsze zaokrąglana jest w górę do pełnej strony. Kierując się tymi zasadami, obliczamy, że dla 50.000 znaków liczba stron rozliczeniowych tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 44,44 czyli po zaokrągleniu do 45 stron. W przypadku wyceny według liczby wyrazów koszt całego tłumaczenia oblicza się, mnożąc liczbę wyrazów zawartych w tekście przez cenę jednego wyrazu w danym języku.

Liczba wyrazów
Ta opcja wyceny jest możliwa tylko w przypadku dokumentów elektronicznych zapisanych w formie edytowalnej, np. w pliku Word. Liczbę wyrazów w całym dokumencie można łatwo sprawdzić, używając dostępnej tam funkcji obliczania statystyki wyrazów. W tym przypadku dla każdego języka ustalana jest stawka za przetłumaczenie jednego wyrazu źródłowego, bez względu na liczbę znaków składających się na wyraz. W przeciwieństwie do wyceny według stron przeliczeniowych, zaletą tego rodzaju wyceny jest fakt, iż dokładny koszt jest znany jeszcze przed wykonaniem usługi.

Oprócz ilości tekstu na koszt tłumaczenia wpływa także kombinacja językowa (język źródłowy i docelowy), tematyka i poziom specjalizacji tekstu oraz termin wykonania tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia
Wysoką jakość tłumaczeń zapewniają następujące certyfikowane procedury kontroli jakości:

Szybka
wycena
Zapytanie zostało pomyślnie wysłane.