Standardy

 

Nasz dedykowany system e-sowa.eu to szybkie i bezpieczne narzędzie do obsługi zleceń, które daje nieograniczony dostęp do konta i historii zamówień.

 

 

Platforma zabezpieczona jest protokołem SSL, który zapewnia bezpieczną wymianę danych przez Internet. Ponadto wszystkie dokumenty, dane i informacje przekazywane firmie są chronione z zastosowaniem procedur certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

 

Dzięki surowym wymaganiom, które sobie stawiamy nasza firma była zgodna również z RODO jeszcze przed wejściem w życie tego rozporządzenia w życie. W firmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, który dba o nieustanną weryfikację i doskonalenie systemu zabezpieczeń.

DOM TŁUMACZEŃ SOWA zastrzega, iż w związku z uwarunkowaniami technicznymi działania systemów elektronicznych nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka nieuprawnionej ingerencji osób trzecich, w tym także narażenia systemu informatycznego użytkownika na platformie www.e-sowa.eu na szkodliwe działanie wirusów komputerowych.

 

Pomimo iż firma podejmuje wszelkie starania w celu ochrony danych, nie ma możliwości przewidzenia i stuprocentowego wyeliminowania różnego rodzaju wad systemowych, cyberataków i innych podobnych zdarzeń. W związku z tym DOM TŁUMACZEŃ SOWA zaleca swoim klientom, aby nie przechowywać na platformie e-sowa.eu dokumentów i danych, które zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby wykonania zamówienia. DOM TŁUMACZEŃ SOWA nie oferuje usług archiwizacyjnych.

 

Choć dla wygody naszych klientów zamówienia przyjmujemy wszelkimi dostępnymi kanałami, ze względów bezpieczeństwa DOM TŁUMACZEŃ SOWA zaleca także, aby dokumenty do tłumaczenia przesyłać za pośrednictwem chronionej platformy e-sowa.eu.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych DOMU TŁUMACZEŃ SOWA,
pisząc na adres office@e-sowa.eu