+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

Korektor/weryfikator j. polskiego – praca stacjonarna

Korektor/weryfikator j. polskiego

Ogólny zakres obowiązków:
• Korekta/Weryfikacja tekstów tłumaczonych na język polski
• Współpraca i konsultacje z tłumaczami
• Ocena i kwalifikacja tłumaczonych tekstów, sporządzanie wykazów błędów i wad
• Obróbka końcowa tekstów: formatowanie, skład graficzny itd.

Warunki pracy:
• Praca stacjonarna w siedzibie firmy
• 3-miesięczny okres próbny
• Wynagrodzenie: podstawa + stawka za stronę przeliczeniową
• Wsparcie na każdym etapie pracy, w tym szkolenia, biblioteka zasobów naukowych, technologie

Kompetencje i kwalifikacje:
• Kompetencje w zakresie tłumaczenia, tj. zdolność tłumaczenia tekstów na wymaganym poziomie, w tym zdolność oceny problemów związanych z rozumieniem i tworzeniem tekstu, jak również zdolność tworzenia tekstu docelowego zgodnie ze specyfikacją zamówienia
• Kompetencje lingwistyczne i tekstowe w języku źródłowym i docelowym, tj. zdolność rozumienia języka źródłowego oraz biegłe opanowanie języka docelowego: znajomość konwencji stosowanych w możliwie największej liczbie typów tekstów ogólnych i specjalistycznych oraz zdolność stosowania tej wiedzy przy tworzeniu tekstów
• Kompetencje badawcze, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, tj. zdolność skutecznego zdobywania dodatkowej wiedzy językowej i specjalistycznej koniecznej do zrozumienia tekstu źródłowego oraz stworzenia tekstu docelowego
• Kompetencje kulturowe, tj. zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, norm zachowania i systemów wartości, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową
• Kompetencje techniczne, tj. zdolności i umiejętności niezbędne do profesjonalnego przygotowania oraz wykonywania tłumaczeń, w tym zdolność posługiwania się zasobami technicznymi (bezwzględnie biegła obsługa komputera: pakiet MS Office – znajomość co najmniej wszystkich funkcji programów Word, Excel, Power Point)

Ponadto od tłumacza wymaga się:
• legitymowania się wykształceniem wyższym filologicznym
• umiejętności organizacji własnego czasu i stanowiska pracy
• wysokiej kultury osobistej

Oczekujemy, że osoby zainteresowane ofertą wykonają weryfikację próbną (1 str.) i stawią się na spotkanie kwalifikacyjne przygotowane do rozmowy, tj. co najmniej zapoznają się z historią i działalnością firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: office@e-sowa.eu

Szybka
wycena
Zapytanie zostało pomyślnie wysłane.