Tworzymy odpowiedzialny zespół ludzi z aspiracjami

 

Zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania jakością, osoby chcące nawiązać współpracę z DOMEM TŁUMACZEŃ SOWA wezmą udział w procedurze kwalifikacyjnej. Pierwszy etap kwalifikacji stanowi wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie e-sowa.eu

Oferta pracy zdalnej dla tłumaczy i redaktorów, a także dla grafików, specjalistów SEO, lokalizacji oprogramowania i in.

DOM TŁUMACZEŃ SOWA zaprasza tłumaczy, weryfikatorów, redaktorów, konsultantów i innych specjalistów prowadzących własną działalność gospodarczą do współpracy on-line.

 

Zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania jakością, osoby chcące nawiązać współpracę z DOMEM TŁUMACZEŃ SOWA wezmą udział w procedurze kwalifikacyjnej.
Pierwszy etap kwalifikacji stanowi wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie e-sowa.eu i przedstawienie wymaganych kwalifikacji.

 

Po otrzymaniu wypełnionego formularza kandydat zobowiązany będzie wykonać próbkę zadania wskazanego przez DOM TŁUMACZEŃ SOWA. W celu zapewnienia terminowości i bezproblemowego kontaktu przetestowana zostanie także komunikacja pomiędzy tłumaczem a DOMEM TŁUMACZEŃ SOWA oraz umiejętności w zakresie obsługi niezbędnych programów i narzędzi.
Jeżeli procedura przebiegnie pomyślnie, nawiązana zostanie współpraca, podstawę której stanowią Ogólne warunki współpracy z dostawcami usług.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA nie podejmuje współpracy ze studentami i osobami, które nie posiadają udokumentowanych kwalifikacji.
Wszelkie zapytania dotyczące współpracy z DOMEM TŁUMACZEŃ SOWA prosimy kierować na adres: hr@e-sowa.eu.