Chroń login i hasło

 

Korzystanie z platformy e-sowa.eu odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i zastrzeżeniami i jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

Administratorem i właścicielem platformy e-sowa.eu pozostaje DOM TŁUMACZEŃ SOWA, a jej zawartość chroniona jest prawem autorskim.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się na platformie e-sowa.eu. Wszelkiego rodzaju odtwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie bądź powielanie treści platformy e-sowa.eu, niezależnie od formy utrwalenia, bez zgody DOMU TŁUMACZEŃ SOWA jest zabronione.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA nie ponosi odpowiedzialności za:

  • skutki, sposób, formę i cel użycia informacji zamieszczonych na platformie e-sowa.eu przez jej użytkowników,
  • niepoprawność informacji i danych umieszczonych na platformie e-sowa.eu zaistniałą z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od DOM TŁUMACZEŃ SOWA,
  • szkody powstałe w związku z użytkowaniem platformy e-sowa.eu, niezależnie od tego, czy są one wynikiem ryzyka opisanego czy nieopisanego,
  • skutki udostępnienia parametrów dostępowych do na platformy e-sowa.eu (hasło i login) przez użytkownika osobom trzecim.

DOM TŁUMACZEŃ SOWA jest uprawniony do zmiany zawartości platformy e-sowa.eu w każdym czasie. Dostęp do platformy z przyczyn technicznych może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA zastrzega, iż w związku z uwarunkowaniami technicznymi działania systemów elektronicznych nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka nieuprawnionej ingerencji osób trzecich, w tym także narażenia systemu informatycznego użytkownika na platformie e-sowa.eu na szkodliwe działanie wirusów komputerowych.

 

Platforma e-sowa.eu może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez DOM TŁUMACZEŃ SOWA. W takim przypadku DOM TŁUMACZEŃ SOWA nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich.