Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA
ul. Budziszyńska 10
45-320 Opole
office@e-sowa.eu

Data: 00.00.0000 r.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu usługi tłumaczenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  …………………………………………
  • Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………
  • Adres konsumenta ……………………………………………………………
  • Podpis konsumenta …………………………………………………………… (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji drukowanej)
  • Data złożenia oświadczenia: …………………………………………………

(*) podać jedną z dat