+48 77 456 58 16
Pon - Pt: 08:00 - 17:00

DOM TŁUMACZEŃ SOWA po raz 8. wyróżniony Certyfikatem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016”

25 listopada 2016 r. podczas wielkiej gali finałowej Ewa Rogozińska, dyrektor DOMU TŁUMACZEŃ SOWA, odebrała Certyfikat Jakości Biznesu nadawany firmom, które pozytywnie przejdą audyty weryfikacyjne w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

pfp-2016-125

Ideą programu jest zachęcenie firm działających w Polsce do przestrzegania wysokich standardów etycznych i wprowadzania stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, lecz także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz do dbałości o środowisko naturalne.

pfp-2016-138

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. „Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach” złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997–1999 powstało opracowanie pt. „Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu” zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.

fairplay2016_md4_1554

„DOM TŁUMACZEŃ SOWA już po raz 8. został wyróżniony tym prestiżowym tytułem” – powiedziała Ewa Rogozińska, dyrektor firmy. „Bardzo cieszy nas to wyróżnienie, szczególnie że otoczenie biznesowe, w którym działamy, staje się z roku na rok coraz trudniejsze i coraz bardziej wymagające. DOM TŁUMACZEŃ SOWA od 23 lat bierze udział w rynkowej grze, starając się inwestować przede wszystkim w rozwój pracowników, a przez to doskonalić jakość swoich usług. Podczas ostatnich audytów jednym z kluczowych działań firmy, uznanych za ogromną wartość w porównaniu do innych małych i średnich przedsiębiorstw, były środki wydane na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników w ostatnich 3 latach oraz umożliwianie pracownikom rozwoju osobistego i zawodowego. Nasze ambicje pozostają nadal rozbudzone i nie zamierzamy spoczywać na laurach. Aspirujemy do tego, aby grać fair nawet w najtrudniejszych warunkach. Każda firma przechodzi lepsze i gorsze momenty – ważne jest to, aby w tych gorszych zachować pewną odporność, nie obniżać standardów, transparentnie i rzeczowo informować otoczenie o podejmowanych działaniach i konsekwentnie dążyć do rozwoju i doskonalenia. Tylko taka postawa zapracuje na wiarygodność firmy teraz i w przyszłości.”

img_1201

Szybka
wycena
Zapytanie zostało pomyślnie wysłane.